آهنگ کره ای , روسی , ترکیه , ژاپنی , عربی

موزیک ویدیو کره ای - موزیک ویدیو گروه دختر - آهنگ تصویری - korean music video

کانال تلگرام ما ما را از طریق کانال دنبال کنید.
علی ابن ابیطالب : حق بگویید تا به حق معروف شوید،حق را به کار ببندید تا از اهل حق باشید
شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷

Artist: NCT 127 | Music Name: TOUCH | Genre: Pop | Released: 2018 | Album: NCT 2018 Empathy | NCT 127 – TOUCH (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه NCT 127 با نام TOUCH

هنرمند: ان سی تی 127 | نام موزیک: لمس کردن (دست زدن) | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه ( ان سی تی 127) NCT 127 با نام (لمس کردن) TOUCH

Artist: AOA | Music Name: MOYA | Genre: Pop | Released: 2013 | AOA – MOYA (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه AOA با نام MOYA

هنرمند: ای او ای | نام موزیک: مویا | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (ای او ای) AOA با نام (مویا) MOYA

Artist: GOT7 | Music Name: Look | Genre: Pop | Released: 2018 | Album: Eyes on You | GOT7 – Look (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه GOT7 با نام Look

هنرمند: گات‌سون | نام موزیک: نگاه کن | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (گات‌سون) GOT7 با نام (نگاه کن) Look

Artist: EXO-CBX | Music Name: Blooming Day | Genre: Pop | Released: 2018 | Album: Blooming Days | EXO-CBX – Blooming Day (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (اکسو) EXO-CBX با نام Blooming Day

هنرمند: اکسو | نام موزیک: روز شکوفایی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (اکسو) EXO-CBX با نام (روز شکوفایی) Blooming Day

Artist: Wanna One | Music Name: BOOMERANG | Genre: Pop | Released: 2018 | Album: 0+1=1 (I Promise You) | Wanna One – BOOMERANG (Music Video)


دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه Wanna One با نام BOOMERANG

هنرمند: وان ناوان | نام موزیک: بوم رنگ | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: کره جنوبی


دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (وان ناوان) Wanna One با نام (بوم رنگ) BOOMERANG

Artist: CLC | Music Name: Distance | Genre: Pop | Released: 2018 Album: Black Dress | CLC – Distance (Music Video)


دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه CLC با نام Distance

هنرمند: سی ال سی | نام موزیک: دوری (فاصله) | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: کره جنوبی


دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (سی ال سی) CLC با نام (دوری) Distance

Artist: NCT DREAM | Music Name: GO | Genre: Pop | Released: 2018 Album: NCT 2018 Empathy | NCT DREAM – GO (Music Video)


دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه NCT DREAM با نام (برو) GO

هنرمند: ان سی تی درام | نام موزیک: برو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: کره جنوبی


دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (ان سی تی درام) NCT DREAM با نام (برو) GO

Artist: Rainbow | Music Name: SUNSHINE | Genre: Pop | Released: 2013 | Album: Rainbow Syndrome Part.2 | Rainbow – SUNSHINE (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه Rainbow با نام SUNSHINE

هنرمند: رنگين كمان | نام موزیک: نور افتاب | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2013 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو گروه (رنگين كمان) RAINBOW با نام (نور افتاب) SUNSHINE

Artist: Miss A | Music Name: Good bye Baby | Genre: Pop | Released: 2011 Album: A Class | Miss A – Good bye Baby (Music Video)


دانلود موزیک ویدیو Miss A با نام Good bye Baby

هنرمند: مس ای | نام موزیک: خداحافظ عزیزم | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2011 | ملیت: کره جنوبی


دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (مس ای) Miss A با نام (خداحافظ عزیزم) Good bye Baby

Artist: Rainbow | Music Name: Gossip Girl | Genre: Pop | Released: 2009 | Album: Gossip Girl | Rainbow – Gossip girl (Music Video)

دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه Rainbow با نام Gossip Girl

هنرمند: رنگين كمان | نام موزیک: دختران شایعات | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2009 | ملیت: کره جنوبی

دانلود موزیک ویدیو گروه (رنگين كمان) RAINBOW با نام (دختران شایعات) Gossip Girl