دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Universe

09 دی 1397
10095 بازدید
بدون نظر

دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Universe


Artist: EXO | Music Name: Universe | Genre: Pop | Released: 2017 | Album: Universe | EXO – Universe (Music Video) هنرمند: اکسو | نام موزیک: گیتی, خلقت, کائنات | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (اکس...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Tempo

15 آبان 1397
1943 بازدید
بدون نظر

دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Tempo


  Artist: EXO | Music Name: Tempo | Genre: Pop | Released: 2018 | EXO – Tempo (Music Video) هنرمند: اکسو | نام موزیک: تمپو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: کره جنوبی دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (اکسو) EXO با نام (تمپو) Tempo...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Electric Kiss

02 مهر 1397
1653 بازدید
بدون نظر

دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Electric Kiss


Artist: EXO | Music Name: Electric Kiss | Genre: Pop | Released: 2018 | Album: Countdown | EXO – Electric Kiss (Music Video) هنرمند: اکسو | نام موزیک: بوسه الکتریکی | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: کره جنوبی دانلود موزیک ویدیو کره ای گرو...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Horololo

26 اردیبهشت 1397
1146 بازدید
بدون نظر

دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Horololo


Artist: EXO | Music Name: Horololo | Genre: Pop | Released: 2018 | EXO – Horololo (Music Video) هنرمند: اکسو | نام موزیک: هورلولو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2018 | ملیت: کره جنوبی دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (اکسو) EXO با نام (هورلولو) Horol...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Lotto

29 شهریور 1396
1408 بازدید
بدون نظر

دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Lotto


Artist: EXO | Music Name: Lotto | Genre: Pop | Released: 2016 | Album: Ex’Act | EXO – Lotto (Music Video) هنرمند: اکسو | نام موزیک: لوتو | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2016 | ملیت: کره جنوبی دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (اکسو) EXO با نام (ل...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Call Me Baby

23 شهریور 1396
746 بازدید
بدون نظر

دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Call Me Baby


Artist: EXO | Music Name: Call Me Baby | Genre: Pop | Released: 2015 | Album: Love Me Right | EXO – Call Me Baby (Music Video) هنرمند: اکسو | نام موزیک: با من تماس بگیر عزیزم | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2015 | ملیت: کره جنوبی دانلود موزیک ویدیو ...


ادامه مطلب
موضوع :

دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Power

16 شهریور 1396
973 بازدید
بدون نظر

دانلود موزیک ویدیو EXO با نام Power


Artist: EXO | Music Name: Power | Genre: Pop | Released: 2017 | Album: The War | EXO – Power (Music Video) هنرمند: اکسو | نام موزیک: قدرت (انرژی-توان) | سبک: پاپ | تاریخ انتشار: 2017 | ملیت: کره جنوبی دانلود موزیک ویدیو کره ای گروه (اکسو) EXO با نام ...


ادامه مطلب
موضوع :